วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11

     อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือ illustrator และแนะนำมให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อศึกษาการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 7

     เริ่มการแปลสรุปข่าวคนสุดท้าย อาจารย์ได้แนะนำหลักการทำงานของนักออกแบบและการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและโรงพิมพ์ และได้สอนการทำงานของ โปรแกรม Sketch up และสอนการขึ้นโครงร่างของบรรจุภัณฑ์
ที่มา : ชวลิต ภูชาญ

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 6

     อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการออกแบบ Packaging และให้คำแนะนำและติชมว่าในองค์ประกอบนั้นควรมีอะไรบ้างและสิ่งใหนที่จำเป็นต่อการออกแบบ อาจารย์ได้สอนการขึ้นกล่องโดยโปรแกรม Sketch up
โดยได้สอนการกะขนาดของกล่องและตัวผลิตภัณฑ์ควรจะมีขนาดเท่าไรและสอนดารเอารูปไส่ในแต่ละด้านของกล่อง 
     นอกจากนี้อาจารย์ยังได้แนะนำเว็บไซต์ http://www.packmage.com/ เป็นเว็บไซต์ที่จำลองกล่องโดยจะเคลื่อนใหวในการพับกล่อง

ที่มา : http://www.packmage.com/

     อาจารย์ให้กลับไปดูและศึกษาการขึ้นกล้องขึ้นโครงร่าง ของโปรแกรม Sketch up ใน youtube โดยให้ค้นหาคำว่า 3D OBJECT

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4

     ได้ทำการ Present ส.1 ได้คำติชมและแนวทางการศึกษาหาข้อมูลจากอาจารย์
นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้แนะนำเว็บไซต์ที่เป็น template ของบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ
ได้แก่ http://www.templatemaker.nl/ 

ที่มา : http://www.templatemaker.nl/

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 3

     อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตรเริ่มต้นโดยการแปลสรุปข่าว 3 คนเรียบร้อย จากนั้นก็ได้ทำการ Present การสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มที่ได้หามาโดยเป็นผลิตภัณฑ์ของ จังหวัดชัยนาททั้งหมด โดยแต่ละกลุ่มได้เสนอขั้นตอนในการทำ ส.1 (สืบค้น) โดยเสนอผ่านทาง Moodboard อาจารย์ได้ทำการสุ่มกลุ่มเพื่อทำการนำเสนอและได้ให้คำแนะนำติดชมและบอกถึงปัญหาให้แต่ละกลุ่มเข้าใจ          
     กลุ่ม UNITY (กลุ่ม 3) ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นจึงต้องหาผลิตภัณฑ์มาใหม่ เสร็จจากการนำเสนออาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจในหลักของการทำงานที่ถูกต้อง

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557